P7128567.JPG
[2/40]


Nomad shepherds near lake Tore-khol
 
p7128567.jpg
p7128570.jpg