P7118093.JPG
[12/31]


Caption:
Our "room" at the Biy-Khem yurt hotel
 
p7118093.jpg
p7118308.jpg